top of page

Kreativa

Podnikatelům a firmám pomáháme
v rozjezdu a rozkvětu vlastním portfoliem
kreativních služeb a marketingu.

Soustředíme se na čtyři oblasti, kde usilujeme být výjimeční:

1. Náborový a HR marketing

2. Podpora prodeje nemovitostí

3. Produktová videa a ilustrace

4. Firemní identita

1484.jpg

1. Náborový a HR marketing

Považujeme se za průkopníky i hybatele online recruitmentu, náborového marketingu a employer brandingu v Česku!


Jak to?


Prověřené nástroje a natuněná řešení vypouštíme na trh již 23 let.

Pro vyniknutí na náročném a nepřehledném trhu práce
využíváme prověřenou kreativitu i odvahu.

Vytváříme prostředí skvěle fungující ve prospěch všech zúčastněných.

Zapojení kandidátů

Existují způsoby,

jak v průběhu náboru lépe identifikovat ideálního kandidáta a zaujmout ho?

Výjimečnost na trhu

Jak na trhu vyniknout?

 

Jste zaměstnavatelem, kam se vhodní kandidáti hrnou?

Další příjmy pro HR

Proč nepodpořit příjmy firmy nevšední nabídkou určenou pro členy trhu práce?

Naše přístupy jsou často:    

WIN-WIN-WIN

Propojujeme kandidáty, platformy

a zaměstnavatele vytvořením win-win-win scénáře na dnešním trhu práce!

Isometric_illustration_design_concept.png

Naše vyladěná a funkční řešení operující
v trychtýři náborového procesu pracují
ve třech oblastech:

  1. Nalezení, oslovení a přivedení vhodných talentů

  2. Zaujmutí a zaktivování kandidátů

  3. Kvalifikace a výběr nejvhodnějších

Úzce spolupracujeme s podnikateli a firmami mnoha typů a velikostí.

Níže sdílíme nejčastější odborné okruhy, jejichž obsah pomáhá vybudovat a zaktivovat vhodná řešení našeho náborového

a HR marketingu:

➤  Aktuální strategie a taktiky náborů

➤  Náborové cíle    

➤  Způsoby aktivace kandidátů    

➤  Práce s kandidáty

➤  Vlastní talentová komunita

➤  Stav značky zaměstnavatele

➤  Řízení reputace na trhu práce

➤  Náborové projekty

➤  Fungování karierního webu,  cesty uchazečů

➤  Programy doporučování kandidátů

➤  Vyhodnocení náborových kanálů

➤  Využívané náborové a HR technologie

➤  Interní HR marketing

Pro dosažení stanovených cílů využíváme prověřené nástroje 
a postupy, například:

➤  Speciální web náborového projektu

➤ Karierní stránky s jasnou cestou   uchazečů

➤ Dny ochutnávek práce

➤ Nachytřelý náborový robot

➤ Programmatic marketing

➤ Výkonnostní marketing

➤ Měření cest uživatelů karierního webu

➤ Talent Management nástroje

➤ Applicant Tracking nástroje

➤ P2P headhunting

➤ Interní headhunting

Vyhledáme, oslovíme, zaujmeme, zaktivujeme, přivedeme, prověříme a představíme vhodné talenty pro podnikatele a firmy všech typů.

Využijte pro vlastní úspěchy rozsáhlé znalosti a zkušenosti našich expertů

a prověřených nástrojů.

Zaktivujte nábor zaměstnanců se smysluplnou návratností investic.

tiny-hr-manager-looking-candidate-job-interview-magnifier-computer-screen-flat-vector-illu

2. Podpora prodeje nemovitostí

Pro majitele nemovitostí a kupující s radostí pracujeme exkluzivně, profesionálně, transparentně a spolehlivě.

The_boss_is_showing_an_investment_business_performance_analysis_from_a_smartphone-removebg

Digitální marketing

Geograficky a behaviorálně cílená online reklama na všech prověřených smysluplných kanálech přivede zájemce.

 

V digitálním marketingu se trvale pohybujeme

a klienty komerčně obsluhujeme již od roku 1999.

Zásadní výhody:

➤ Přivedení ideálních zákazníků

➤ Zkrácení času hledání kupujícího, délky prodeje

Inteligentní cílení - Programmatic s DSP

Naše strategie vedoucí k oslovení potenciálně nejvhodnějších zájemců předkládá nabídku nemovitosti vhodné cílové skupině bez ohledu jaké webové stránky navštěvují a jaká zařízení používají.

Naše pokročilá technologie Programmatic s DSP 

využívá cílení:

 Behaviorální

 Socio-ekonomické

 Demografické

 Doporučení vlastními nástroji s využitím umělé inteligence

6429e9_33e4141893aa4137a92eef65fc636ffb_mv2-removebg-preview.png
kreativa_.png

Exkluzivní webová stránka nemovitosti
nebo realitního projektu

Na podporu prodeje nemovitosti postavíme unikátní webovou stránku, na kterou směřujeme velkou část návštěvnosti.

Zásadní výhody:

➤ Razantní navýšení okruhu oslovených zájemců

➤ Zpřístupnění více informací a usnadněná komunikace se     zájemci

Virtuální staging

Kupujícím představíme možný budoucí ideální stav nemovitosti jeho zakreslením přímo do skutečného obrazu, fotografie.

Zásadní výhody:

➤ Vizualizace potenciálu nemovitosti urychluje rozhodování kupujícího

➤ Jednání o prodejní ceně bývá jednodušší

6429e9_598ac703b9bd43bea443f9edb88471a4_mv2-removebg-preview.png

Využijte naše moderní metody a přístupy na českém realitním trhu.

3. Produktová videa a ilustrace

Tvoříme animovaná produktová videa zaměřená na představení služeb a výrobků.

Maximalizujte zapojení potenciálních zákazníků a akcelerujte obchodní úspěch i návratnost investic.

Poskytněte zákazníkům emocionální přitažlivost a udělejte silný první dojem o značce.
 

Proč ve firmě používat animované produktové video?

1. Prezentujte svůj produkt a služby

Popište poslání a funkce svého produktu v animovaném vysvětlujícím videu.

Může pomoci inovativně představit vaše produkty, služby nebo obchodní koncepty.

Využijte neomezenou kreativitu a originální obsah.

2. Zvyšte povědomí o značce

Vytvořte si vlivnou image v online světě pomocí inspirativních animovaných vysvětlujících videí.

Existence a prezentace produktových videí přinese vylepšení postavení ve světě online médií i vyhledávačů

3. Vytvořte přitažlivost napříč médii

Upoutejte pozornost svého publika pomocí poutavého animovaného videoobsahu.

Poskytněte zákazníkům emocionální přitažlivost a udělejte silný první dojem o značce.

4. Generujte potenciální zákazníky a zdravé konverzí

Animované vysvětlující video pomůže zaujmout vaše cílové publikum.

Navíc je prověřené, že návštěvníky přemění v zákazníky a partnery.

5. Okořeňte prodejní prezentaci

Použijte animovaná vysvětlující videa pro okořenění vlastní prodejní nabídky.

Představujte inovativní nápady a poutavě vysvětlujte nabídku zájemcům, zákazníkům, partnerům, investorům.

6. Zaktivujte neúnavného obchodníka 24/7

Neustálá dostupnost média určeného pro vysvětlování produktů a služeb přináší měřitelné obchodní výsledky.

Jak probíhá náš tvůrčí proces?

➤ Náš proces výroby animovaného vysvětlujícího videa zahrnuje   šest  kroků.

➤ Vždy garantujeme individuální a diskrétní přístup.

➤ Řešení na míru potřeb a očekávání zohledňuje obchodní cíle,   cílovou skupinu i stanovené výkonové ukazatele.

1. Setkání

Probereme požadavky a prodiskutujeme poslání, styl animace, obsah a délku vysvětlujícího videa.

2. Scénář

Vytvoříme skript pro video, které umožní vyprávět působivý příběh o firmě, o produktu nebo službě.

3. Storyboard

Náš digitální tým připraví zjednodušenou vizuální prezentaci k vývoji finální podoby videa.

4. Ilustrace

Vytvoříme jedinečný vizuální styl a převedeme storyboard do sady relevantních ilustrací.

5. Hlasový komentář

Nejčastěji poskytujeme videa namluvená česky nachytřelým TTS hlasem s relevantní intonací.

Spolupracujeme také s hlasovými umělci, kteří videu poskytnou vhodný hlas.

6. Animace

V této fázi vdechneme život statickým ilustracím a vytvoříme animaci.

Spojujeme scénář, ilustrace a komentář do konečného vysvětlovacího příběhu v animačním videu.

Animované video se rychle stává univerzálním prodejním médiem se skvělými výkony.

Nechte firmu, produkty a služby vyniknout, vypadat dynamicky a být na trhu atraktivnější!

6429e9_33e4141893aa4137a92eef65fc636ffb_mv2-removebg-preview.png

4. Firemní identita

Budujeme značky a pomáháme uspět podnikatelům, firmám

a jejich byznysům.

Vytvoříme identitu - získáte tím jednotný vzhled a dojem

pro veškerou komunikaci.

Základní otázky:

1. Co chci, aby naši zákazníci říkali a mysleli si o produktu

a naší firmě, společnosti? 

2. Kde jsme teď; kam jdeme

a proč; jak se tam dostaneme; a kým?

Při tvorbě firemní identity pečlivě zvažujeme
a vyhodnocujeme čtyři důležité faktory:

1. Typ podnikání a produktu

Typ podnikání a produktu pro trh určí základní přístup

k vytvářené image:

➤ Průkopník a inovátor?

➤ High-tech s vysokou ambicí?

➤ Solidně etablovaný a spolehlivý?

➤ Konzervativní?

2. Cílový trh

Budování a rozvoj identity firmy dopadne úspěšně, pakliže se shoduje s identitou zákazníků a budoucích klientů.

3. Konkurenti společnosti

Vždy řešíme dva přístupy:

➤ Chceme se konkurenci přiblížit?

➤ Chceme se od konkurence odlišit?

Vždy se však snažíme vytvořit image, která poskytne konkurenční výhodu.

4. Příležitosti pro výjimečnost

Rádi si pro naše klienty pohráváme s neprobádaným, dosud neexistujícím tržním prostorem "modrého oceánu".

Poznejte proč a jak!    
 

Vytváříme silné firemní identity, které zajistí konzistentní prostředí firmy a jasnou rozpoznatelnost produktů.

bottom of page